Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 17. rujna 2014. – Wahlström protiv FRONTEX-a

(Predmet F-117/13)1

(Javna služba – Osoblje FRONTEX-a – Privremeni službenik – Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme – Postupak produljenja – Članak 41. stavak 2. točka (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Pravo na saslušanje – Nepoštovanje – Utjecaj na smisao odluke)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Kari Wahlström (Espoo, Finska) (zastupnik: S. A. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (zastupnici: S. Vuorensola i H. Caniard, agenti, D. Waelbroeck i A. Duron, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o neproduljenju tužiteljevog ugovora privremenog službenika nakon što je Službenički sud u predmetu F 87/11 poništio prvu odluku o neproduljenju njegovog ugovora.Izreka presudePoništava se odluka izvršnog direktora Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije od 19. veljače 2013. o neproduljenju ugovora privremenog službenika K. Wahlströma.U preostalom dijelu tužba se odbija.Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova K. Wahlströma.