Kanne 30.6.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-60/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään koskevan palvelusvuosien hyvitysehdotuksen, jossa sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevia 11 ja 12 artiklaa koskevia uusia täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

On todettava, että Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 11 artiklan 2 kohtaa koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen ja että sitä ei sovelleta;

on todettava lainvastaiseksi 4.11.2013 tehty päätös hyvittää kantajalle ennen palvelukseen ottamista kertyneet eläkeoikeudet niiden siirtämisellä Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään 3.3.2011 annettujen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 11 artiklan 2 kohtaa koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten nojalla;

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.