Kendelse afsagt af Personaleretten den 30. april 2014 – Lecolier mod Kommissionen

(Sag F-123/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 52 af 22.02.2014, s. 54.