Kendelse afsagt af Personaleretten den 7. maj 2014 – Deweerdt m.fl. mod Revisionsretten

(Sag F-105/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 15 af 18.1.2014, s. 21.