Kanne 11.7.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-63/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään, jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia täytäntöönpanosääntöjä, koskevien päätösten kumoaminen.

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosääntöjen 9 artiklan on todettava lainvastaiseksi ja se on näin ollen jätettävä soveltamatta

päätökset, jotka koskevat kantajien ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti siinä yhteydessä, kun ne siirrettiin Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.