Žaloba podaná dne 24. června 2014 – ZZ v. Evropská komise

(Věc F-59/14)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Veřejná služba – Návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, kterou žalobce údajně utrpěl v důsledku ztráty možnosti být přijat na pracovní místo v rámci EU, jakož i na zaplacení úroků z prodlení, založený na rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. září 2010 vydaném ve věci F-5/08, Brune v. KomiseNávrhová žádání žalobceŽalobce navrhuje:uložit žalované, aby mu uhradila majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou utrpěl v důsledku protiprávního vyloučení z výběrového řízení EPSO/AD/26/05, jakož i úroky z prodlení,uložit žalované náhradu nákladů řízení,případně vydat rozsudek pro zmeškání.