Tožba, vložena 31. oktobra 2014 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-127/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je ta zavrnila, da na podlagi novih splošnih določb za izvajanje v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike ponovno izračuna bonus pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila v pokojninskem sistemu Unije.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 27. januarja 2014, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke, ki ga je ta vložila 6. januarja 2014 in s katerim je predlagala, naj se ponovno izračuna pokojninska doba, priznana zaradi prenosa njenih pokojninskih pravic iz nemškega sistema v sistem Skupnosti;

vse stroške postopka naj nosi Komisija ne glede na izid tožbe, ker je bil odgovor na pritožbo tako neustrezen glede na zahtevek, da je morala tožeča stranka, da bi pridobila resen preizkus očitkov, ki jih je predložila, vložiti tožbo.