Tožba, vložena 23. oktobra 2014 – ZZ / Komisija

(Zadeva F-117/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: J.-N. Louis, R. Metz in D. Verbeke, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o priznanju pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila v pokojninskem sistemu Unije na podlagi novih splošnih izvedbenih določb v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 10. marca in 20. maja 2014 o določitvi izračuna priznanih pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom zaposlitve na Komisiji;

naložitev plačila stroškov Komisiji.