Tužba podnesena 3. studenoga 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-128/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: L. Vogel, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke tijela za imenovanje kojom se tužitelju izriče disciplinska sankcija odgode napredovanja na viši stupanj za razdoblje od 12 mjeseci.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

poništiti odluku tijela za imenovanje, koju donose tri glavna direktora Komisije, od 23. prosinca 2013. kojom se temeljem članka 9. stavka 1. točke (c) Priloga IX. Pravilnika tužitelju izriče sankcija odgode napredovanja na viši stupanj za razdoblje od 12 mjeseci, a koja je stupila na snagu 31. prosinca 2013.;

ako je potrebno, jednako tako poništiti odluku tijela za imenovanje od 22. srpnja 2014. o odbijanju žalbe tužitelja od 21. ožujka 2014. kojom se osporava navedena stegovna sankcija od 23. prosinca 2013.; naložiti tuženiku snošenje troškova postupka na temelju članka 101. Poslovnika te nužnih troškova nastalih u svrhu postupka, poput putnih troškova i troškova boravka kao i nagrade i naknade troškova za rad odvjetnika odvjetničkih troškova te troškova pravnog zastupanja, u smislu članka 105. točke (c) istoga Poslovnika.