Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2015 – ZZ/Comisia

(Cauza F-128/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a aplica reclamantului sancțiunea disciplinară a suspendării avansării în eșalon pentru o perioadă de 12 luni

Concluziile reclamantului

anularea deciziei adoptate de AIPN, reprezentată de trei directori generali ai Comisiei, la 23 decembrie 2013, prin care i-a fost aplicată reclamantului sancțiunea suspendării avansării în eșalon pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 31 decembrie 2013, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din anexa IX la statut;

în măsura în care este necesar, anularea, de asemenea, a deciziei adoptate de AIPN la 22 iulie 2014 prin care s-a respins reclamația depusă de reclamant la 21 martie 2014, prin care contesta sancțiunea disciplinară menționată, datată 23 decembrie 2013;obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul articolului 101 din Regulamentul de procedură, și în special a cheltuielilor indispensabile efectuate în scopul procedurii, cum ar fi cheltuielile de deplasare și de ședere, precum și cheltuielile și onorariile avocaților, în temeiul articolului 105 litera (c) din același regulament.