Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. decembra rīkojums – Turkington/Komisija

(lieta F-127/14)

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana – Priekšlikums par izdienas gadiem, kas nav apstrīdēts termiņā – Jauna un būtiska fakta neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stephen Turkington (Trīre, Vācija) (pārstāvis – ASalerno, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – JCurrall un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru atteikts veikt jaunu aprēķinu par papildu tiesībām uz pensiju, kuras prasītājs ieguvis Savienības pensiju shēmā, pamatojoties uz jaunajiem Vispārīgajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta īstenošanas noteikumiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;Turkington k-gs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.