Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 decembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Retten i Kolding, Civilretten - Danemarca) - FOA, în numele domnului Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), în numele Billund Kommune

(Cauza C-354/13)1

(Trimitere preliminară – Politica socială – Concediere – Motiv – Obezitatea lucrătorului – Principiul general al nediscriminării pe motive de obezitate – Inexistență – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap – Existența unui „handicap”)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Retten i Kolding, Civilretten

Părțile din procedura principală

Reclamant: FOA, în numele domnului Karsten Kaltoft

Pârâtă: Kommunernes Landsforening (KL), în numele Billund Kommune

Dispozitivul

Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că nu consacră un principiu general al nediscriminării pe motive de obezitate, ca atare, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretată în sensul că starea de obezitate a unui lucrător constituie un „handicap”, în sensul acestei directive, în cazul în care această stare cauzează o limitare care rezultă în special din afecțiuni fizice, mentale sau psihice pe termen lung, a căror interacțiune cu diferite bariere poate împiedica participarea deplină și efectivă a persoanei în cauză la viața profesională în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători. Este de competența instanței naționale să verifice dacă aceste condiții sunt îndeplinite în cauza principală.