Avaliku Teenistuse Kohtu 24. märtsi 2015. aasta määrus – BU versus Euroopa Ravimiamet

(kohtuasi F-97/14)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 7, 12.1.2015, lk 50.