Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. ožujka 2015. – DK protiv EEAS-a

(predmet F-27/14)1

(Javna služba – Osoblje EEAS-a – Dužnosnik – Stegovni postupak – Udaljavanje s radnog mjesta bez smanjenja mirovinskih prava – Članak 25. Priloga IX. Pravilniku – Kazneni postupci u tijeku – Identičnost činjenica podnesenih tijelu za imenovanje i kaznenom sudu)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: DK (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom je tužitelj udaljen s radnog mjesta bez smanjenja mirovinskih prava, s učinkom od 1. veljače 2014., slijedom stegovnog postupka provedenog nakon što su nacionalne vlasti podigle optužnicu protiv tužitelja zbog kaznenih djela prijevare u europskoj javnoj nabavi, krivotvorenja i korištenja krivotvorenih isprava, pranja novca i korupcije Izreka presudePoništava se odluka od 16. siječnja 2014. kojom je Europska služba za vanjsko djelovanje udaljila DK-a iz službe bez smanjenja njegovih mirovinskih prava.Europska služba za vanjsko djelovanje snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje svih troškova DK-a.