Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2015. aasta määrus – Campanella versus komisjon

(kohtuasi F-64/14)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 361, 13.10.2014, lk 31.