Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. června 2015 – Dybman v. ESVČ

(Věc F-129/14)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESVČ – Úředníci – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Trestní řízení probíhající v době přijetí disciplinární sankce – Totožnost skutků předložených orgánu oprávněnému ke jmenování a trestnímu soudu – Porušení článku 25 přílohy IX služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pierre Dybman (Brusel, Belgie) (zástupci: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke a N. de Montigny, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: S. Marquardt a M. Silva, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ESVČ odvolat žalobce bez snížení jeho důchodových nároků

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 16. ledna 2014, kterým Evropská služba pro vnější činnost zbavila Pierra Dybmana všech funkcí bez snížení jeho důchodových nároků, se zrušuje.Evropská služba pro vnější činnost ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Pierrem Dybmanem.

____________

1 Úř. věst. C 7, 12.1.2015, s. 61.