Personaldomstolens beslut av den 29 juni 2015 – Chezzi mot kommissionen

(Mål F-62/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 361, 13.10.2014, sid. 31.