Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 14ης Ιουλίου 2015 – Roda κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-109/14) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Αποδοχές – Σύνταξη επιζώντων – Άρθρο 27 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Δικαίωμα του διαζευγμένου συζύγου του αποβιώσαντος υπαλλήλου – Υποχρέωση διατροφής με την οποία βαρυνόταν ο αποβιώσας υπάλληλος – Ανώτατο όριο της συντάξεως επιζώντων – Προδήλως αβάσιμη προσφυγή)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Silvana Roda (Ispra, Ιταλία) (εκπρόσωπος: L. Ribolzi, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και G. Gattinara)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής να μην αυξήσει το ύψος της συντάξεως επιζώντων την οποία λαμβάνει η προσφεύγουσα που είναι πρώην σύζυγος ενός αποβιώσαντος υπαλλήλου.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως αβάσιμη.Η S. Roda φέρει τα δικαστικά της έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ C 7 της 12.1.2015, σ. 54.