Avaliku Teenistuse Kohtu 20. oktoobri 2015. aasta määrus – Drakeford versus EMA

(kohtuasi F-29/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 207, 20.7.2013, lk 57.