Rješenje Službeničkog suda od 3. prosinca 2015. – Macchia protiv Komisije

(predmet F-37/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 207, 20. 7. 2013., str. 59