Predmet C‑96/14

Jean‑Claude Van Hove

protiv

CNP Assurances SA

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio tribunal de grande instance de Nîmes)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe – Ugovor o osiguranju – Članak 4. stavak 2. – Ocjena nepoštenog karaktera ugovornih odredbi – Izuzimanje odredbi koje se odnose na glavni predmet ugovora – Odredba kojom se jamči podmirenje dospjelih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi kupnje nekretnine – Zajmoprimčeva potpuna nesposobnost za rad – Nemogućnost ostvarenja prava na to pokriće u slučaju da se utvrdi sposobnost za obavljanje plaćenog ili neplaćenog posla“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 23. travnja 2015.

Zaštita potrošača – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Direktiva 93/13 – Područje primjene – Odredbe koje utvrđuju glavni predmet ugovora ili se odnose na cijenu ili naknadu i usluge ili robu koje treba isporučiti kao protučinidbu – Pojam – Odredba iz ugovora o osiguranju vezana uz ugovor o zajmu sklopljen radi kupnje nekretnine kojom se jamči podmirenje dospjelih obveza prema zajmodavcu u slučaju zajmoprimčeve potpune nesposobnosti za rad – Uključenost – Pretpostavke

(Direktiva Vijeća 93/13, čl. 4. st. 2.)

Članak 4. stavak 2. Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti na način da je odredba ugovora o osiguranju kojoj je cilj jamčiti podmirenje dospjelih obveza prema zajmodavcu u slučaju zajmoprimčeve potpune nesposobnosti za rad obuhvaćena iznimkom iz te odredbe samo pod uvjetom da sud koji je uputio zahtjev utvrdi:

–        s jedne strane, da, uzimajući u obzir narav, opću strukturu i odredbe ugovorne cjeline kojoj pripada i njezin pravni i činjenični kontekst, ta odredba čini bitan dio te cjeline koji je kao takav bitno određuje, i

–        s druge strane, da je navedena odredba jasno i razumljivo sastavljena, to jest da je potrošaču ne samo gramatički razumljiva nego i da ugovor razvidno izlaže funkcioniranje konkretnog mehanizma na koji se dotična odredba poziva kao i odnos između tog mehanizma i mehanizma propisanog drugim odredbama, tako da potrošač na temelju točnih i razumljivih kriterija bude u stanju procijeniti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze.

U tom kontekstu mogla bi biti relevantna i okolnost da je ugovor o osiguranju dio šire ugovorne cjeline i da je povezan s ugovorima o zajmu. Naime, od potrošača se pri sklapanju povezanih ugovora u pogledu opsega rizika koje taj ugovor o osiguranju pokriva ne može zahtijevati jednaka pažnja kao u slučaju da je navedeni ugovor i ugovore o zajmu sklapao odvojeno.

(t. 48., 50. i izreka)