Virkamiestuomioistuimen määräys 26.1.2016 – Wisniewski v. komissio

(Asia F-29/14)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 184, 16.6.2014, s. 44.