Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 - Abeloos/Comisia

(Cauza F-60/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 421, 24.11.2014, p. 60.