Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ Mejju 2016 – Mota Alves et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-63/14) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 421, 24.11.2014, p. 61.