Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Nill v. komissio

(Asia F-19/14)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 184, 16.6.2014, s. 41.