HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

11 aprilie 2016

Cauza F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

împotriva

Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)

„Funcție publică – Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare – Personalul SEAE – Agent contractual – Agent contractual auxiliar – Recalificarea unui contract de agent contractual auxiliar în contract de agent contractual pe durată nedeterminată – Refuz”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Thierry Rouffaud a solicitat în special anularea deciziei din 6 august 2012 a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de respingere a cererii sale prin care solicita ca perioada de serviciu efectuată în executarea unui contract de agent contractual auxiliar să fie considerată ca perioadă de serviciu realizată ca agent contractual, iar contractele sale de muncă pe durată determinată succesive să fie recalificate într‑un contract pe durată nedeterminată

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauzele F‑59/13 și F‑59/13 RENV. Serviciul European de Acțiune Externă suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în cauza T‑457/14 P și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Thierry Rouffaud în cauza T‑457/14 P.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți auxiliari – Recalificarea contractului de agent contractual auxiliar în contract de agent contractual pe durată nedeterminată – Excludere

(Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 3a și 3b)

2.      Funcționari – Agenți contractuali – Recrutare – Evaluarea sarcinilor care se pot încadra în diferitele grupe de funcții – Puterea de apreciere a autorității abilitate să încheie contractele de muncă

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 80 alin. (2)]

3.      Funcționari – Agenți auxiliari – Recalificarea contractului de agent contractual auxiliar în contract de agent contractual pe durată nedeterminată – Condiții – Reînnoire – Noțiune

(Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 3a)

1.      Dreptul unui agent contractual de a i se transforma contractul de muncă pe durată determinată în contract pe durată nedeterminată este consecința angajării sale în cadrul unui contract de agent contractual potrivit articolului 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți, iar nu în cadrul unui contract de agent contractual auxiliar potrivit articolului 3b din regim, acest din urmă contract neputând să fie recalificat în contract pe durată nedeterminată.

Astfel, potrivit articolului 3b din regim, utilizarea agenților contractuali auxiliari este exclusă în cazul în care se aplică articolul 3a din regim. În consecință, instituția în cauză este obligată să examineze de la caz la caz dacă agentul contractual pe care dorește să îl angajeze trebuie să fie angajat în cadrul unui contract de agent contractual în sensul articolului 3a din regim sau în cadrul unui contract de agent contractual auxiliar în sensul articolului 3b din regim.

În această privință, agenții contractuali angajați la sediul unei instituții pentru a îndeplini sarcini ce corespund grupei de funcții I, și anume sarcini manuale sau de sprijin administrativ, nu pot fi recrutați decât în cadrul unui contract de agent contractual potrivit articolului 3a din regim. Atunci când agentul contractual este angajat la sediul unei instituții pentru sarcini ce corespund grupelor de funcții II, III sau IV, instituția respectivă este obligată să îi ofere un contract de agent temporar auxiliar potrivit articolului 3b din regim.

Pe de altă parte, în delegațiile Uniunii, agenții contractuali pot fi angajați numai în temeiul articolului 3a din regim, indiferent de grupa de funcții căreia îi corespund sarcinile îndeplinite.

(a se vedea punctele 42, 43, 48 și 49)

2.      Deși este adevărat că articolul 80 alineatul (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu explică ce diferență există între sarcinile de sprijin administrativ ce corespund grupei de funcții I și sarcinile administrative ce corespund grupei de funcții IV, trebuie să se înțeleagă că, având în vedere cerințele care trebuie îndeplinite pentru a fi clasat în grupa de funcții IV, precum și gradele ridicate acordate agenților contractuali încadrați în această grupă de funcții, sarcinile administrative atribuite acestora din urmă au o importanță, o complexitate și o responsabilitate cu mult mai ridicate decât sarcinile de sprijin administrativ ce revin agenților contractuali încadrați în grupa de funcții I. Pe de altă parte, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii dispun de o largă putere de apreciere în evaluarea sarcinilor care se pot încadra în diferitele grupe de funcții, printre care grupele I și IV, prevăzute la articolul 80 alineatul (2) din regim

(a se vedea punctul 61)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 19 septembrie 2013, Gheysens/Consiliul, F‑83/08, EU:F:2013:133, punctul 33

3.      Un contract de agent contractual auxiliar în temeiul articolului 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu poate fi considerat o reînnoire a contractului de agent contractual care a constituit cadrul primei angajări a persoanei interesate în cazul în care cele două contracte nu se succedă fără întrerupere.

(a se vedea punctul 65)