Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 19 iulie 2016 – Earlie/Parlamentul European

(Cauza F-130/14)1

(Funcție publică – Funcționar – Fost funcționar – Sume reținute din pensia pentru limită de vârstă – Pensie alimentară în favoarea fostei soții a fostului funcționar – Ordonanţă de poprire pronunţată de o instanță națională – Ridicarea popririi – Ordonanţă nouă care îl obligă pe fostul funcționar să dea Parlamentului instrucțiuni de plată a pensiei alimentare către fosta sa soție – Instrucțiuni conforme ale fostului funcționar – Instrucțiuni ulterioare ale fostului funcționar care vizează încetarea plăților către fosta sa soție – Refuz de executare al Parlamentului – Dreptul familiei – Competență exclusivă a instanței naționale – Datorie de cooperare loială)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Thomas Earlie (Séville, Spania) (reprezentanți: D. Bergin, Solicitor)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Dean și M. Ecker, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: H. Millar, Solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a preleva din pensia reclamantului suma care corespunde pensiei alimentare pe care trebuie să o plătească fostei sale soții întrucât, în opinia sa, respectiva decizie a fost adoptată cu încălcarea unei hotărâri de divorț a unui tribunal național și cerere de daune interese pentru prejudiciile moral și material pretins suferite

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Thomas Earlie suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.

Doamna Mary Earlie Gibbons suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 34, 2.2.2015, p. 52.