Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Martens och Olsson mot kommissionen

(Mål F-119/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem innan tjänstemannen tillträdde sin tjänst hos unionen – – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Invändning om rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går sökanden emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgien) och Björn Mikael Olsson (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut om överföring av sökandenas pensionsrättigheter i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas.

Lieve Martens och Björn Mikael Olsson ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 129, 28.4.2014, s. 37.