Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugalia) la 1 iunie 2017 – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho și alții

(Cauza C-333/17)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Caixa Económica Montepio Geral

Pârâți: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii se opune – în măsura în care recunoaște cetățenilor Uniunii dreptul fundamental la protecția consumatorului și dreptul fundamental la egalitate de tratament între cetățeni și întreprinderi, consacrate la articolul 38 și, respectiv, la articolul 21 din [Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene] – unei reglementări naționale (articolul unic al Decretului-lege nr. 32765 din 29 aprilie 1943 care stabilește o derogare de la regimul general prevăzut la articolul 1143 din Codul civil), în măsura în care acordă sectorului bancar un tratament distinct de cel acordat celorlalți cetățeni și întreprinderi, în ceea ce privește forma pe care trebuie să o îmbrace contractul de împrumut, prevăzând o formă mai puțin solemnă pentru contractele de împrumut încheiate de instituțiile bancare?

____________