Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 24. července 2017 – Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents

(Věc C-443/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Abraxis Bioscience LLC

Odpůrce: Comptroller General of Patents

Předběžná otázka

Má být čl. 3 písm. d) nařízení o DOO vykládán v tom smyslu, že umožňuje udělení DOO, pokud je registrace podle čl. 3 písm. b) první registrací v rámci základního patentu pro uvedení přípravku na trh coby léčivého přípravku a pokud je přípravek novou formulací starší účinné látky?

____________