Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 1 iunie 2017 – Gerhard Prenninger și alții

(Cauza C-329/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Întrebarea preliminară

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1 trebuie interpretată în sensul că „operațiunile de realizare a culoarelor prin pădure” în vederea construirii și pe perioada exploatării legale a unei rețele electrice eficiente din punct de vedere energetic reprezintă „defrișări în vederea reconversiei solului” în sensul anexei II punctul 1 litera (d) la Directiva EEM?

____________

1 – JO 2011, L 26, p. 1.