Tužba podnesena 11. listopada 2017. – Euroways protiv SRB-a

(predmet T-707/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, Španjolska) (zastupnici: R. Vallina Hoset i C. Iglesias Megías, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi izvanugovornu odgovornost Jedinstvenog sanacijskog odbora i naloži mu naknadu štete koju je tužitelj pretrpio, a koja je posljedica svih njegovih radnji i propusta kojima su mu oduzete obveznice i vrijednosni papiri izdavatelja BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.;

Odboru naloži da Eurowaysu, SL s osnove naknade pretrpljene štete isplati iznos („potraživani iznos”):

na ime glavnice, povrat izvršenih ulaganja u iznosu od 543 242,11 eura u dionicama Banco Populara ili

podredno, u pogledu gore navedenog, 44 055,19 eura;

uveća potraživani iznos za kompenzacijske kamate od 7. lipnja 2017. do objave presude kojom se spor rješava;

uveća zahtijevani iznos za odgovarajući iznos zateznih kamata od objave te presude do isplate punog zahtijevanog iznosa, po stopi koju ESB određuje za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda;

Jedinstvenom sanacijskom odboru naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Razlozi i argumenti slični su onima u predmetu T-659/17, Vallina Fonseca/SRB.

____________