2017 m. lapkričio 28 d. Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) nutarties byloje T-247/16, Trasta Komercbanka AS ir kt. / Europos Centrinis Bankas

(Byla C-669/17 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, atstovaujami advokatų O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti nutarties rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriame Bendrasis Teismas nusprendė, kad nėra pagrindo spręsti dėl Trasta Komercbanka AS (TKB) ieškinio dėl panaikinimo,

pripažinti, kad TBK ieškinys dėl panaikinimo nėra be dalyko,

pripažinti, kad ieškinys dėl panaikinimo priimtinas,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad išnagrinėtų ieškinį dėl panaikinimo, ir

priteisti iš Europos Centrinio Banko apeliantų bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias apeliacinėje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantai teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai manė, jog TKB teisinė gynyba patikėta likvidatoriui. Apeliantai teigia, kad tokia prielaida nesuderinama su SESV 263 straipsniu, veiksmingos teisinės gynybos garantija ir kitais susijusiais principais.

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantai teigia, kad Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą, kad akcininkų ieškinys yra alternatyva akcininkų galimybei ginti TKB licenciją paties TKB pareikštu ieškiniu.

Trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantai nurodo kitas esmines klaidas, įskaitant nemo auditur principo nesilaikymą dėl ECB kišimosi į TKB teisinę gynybą.

Ketvirtuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantai teigia, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į TKB išduoto įgaliojimo teisėto atšaukimo reikalavimus (įskaitant formos reikalavimus).

Penktuoju apeliacinio skundo pagrindu apeliantai teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Procedūros reglamento 51 straipsnio 1 dalį, o ne jo 131 straipsnį ir padarė kitų procesinių klaidų.

____________