A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure kontra Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(C-254/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Alperes: Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv1 6. és 16. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azok görgetett módon meghatározott referencia-időszakot írnak elő, vagy azok a tagállamokra hagyják a döntést, hogy a referencia-időszakot rögzített vagy görgetett módon határozzák meg?

Abban az esetben, ha e rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy görgetett referencia-időszakot írnak elő, a 17. cikk által a 16. cikk b) pontjától eltérést engedő lehetőség vonatkozhat-e a referencia időszak időtartamán túl annak görgetett jellegére is?

____________

1     A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.).