Žaloba podaná dne 15. května 2018 – Hashem a Assi v. SRB

(Věc T-314/18)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Hashem Asad Mohammad Hashem (Ammán, Jordánsko), Souhair H. B. Assi (Ammán) (zástupci: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

určil mimosmluvní odpovědnost Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) a uložil mu náhradu škody utrpěné žalobci v důsledku jeho jednání a nečinnosti vedoucích ke ztrátě celé investice do podřízených dluhopisů BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A;

uložil SRB vyplatit žalobcům z titulu náhrady utrpěné škody: náhradu uskutečněných investic ve výši 5 571 434,73 eur do akcií Banco Popular; nebo podpůrně náhradu uskutečněných investic ve výši 2 341 142,51 eur;

určil, že částka vyrovnávacích úroků se počítá ode dne 7. června 2017 až do vydání rozsudku v projednávané věci;

určil, že příslušná částka úroků z prodlení se počítá od vydání rozsudku v projednávané věci až do úplného zaplacení, podle sazby stanovené ECB pro hlavní transakce refinancování navýšené o dva procentní body.

uložil SRB náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uplatněným ve věci T-659/17, Vallina Fonseca v. SRB (2017 C 424, s. 42).

____________