Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 23. juulil 2018 – PannonHitel Pénzügyi Zrt. versus WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(kohtuasi C-476/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Kostja: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/20041 , millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (edaspidi „määrus“), artikleid 5-7 tuleb tõlgendada nii, et reisijaid, kelle lennuaegu on muudetud, võib hüvitise saamise õiguse kohaldamiseks võrdsustada tühistatud lendude reisijatega, ja et nad võivad seega tugineda nimetatud määruse artiklis 7 ette nähtud hüvitise saamise õigusele, kui lennuettevõtja teavitab reisijaid lennuaegade muutmisest algses graafikus ette nähtud väljumiskuupäeva eelõhtul ja reisijad kaotavad muutmise tõttu algses graafikus ette nähtud saabumisajaga võrreldes aega kolm tundi või rohkem, s.t saabuvad lõppsihtkohta kolm tundi pärast lennuettevõtja algselt antud lennugraafikus ette nähtud aega või hiljem?

Kas määruse artikleid 5-7 tuleb tõlgendada nii, et reisijaid, kelle lennuaegu on muudetud, võib hüvitise saamise õiguse kohaldamiseks võrdsustada hilinenud lendude reisijatega, ja et nad võivad seega tugineda nimetatud määruse artiklis 7 ette nähtud hüvitise saamise õigusele, kui nad kaotavad lennuaegade muutmise tõttu algses graafikus ette nähtud saabumisajaga võrreldes aega kolm tundi või rohkem, s.t saabuvad lõppsihtkohta kolm tundi pärast lennuettevõtja algselt antud lennugraafikus ette nähtud aega või hiljem?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.