2018 m. rugpjūčio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Bezouaoui ir HB Consultant / Komisija

(Byla T-478/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Hacène Bezouaoui (Avanne, Prancūzija), HB Consultant (Beure, Prancūzija), atstovaujami advokatų J.-F. Henrotte ir N. Neyrinck

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu. Todėl

panaikinti 2018 m. balandžio 10 d. Komisijos sprendimą C(2018) 2075 final, byloje SA.46897 (2018/NN) – Prancūzija, tariama pagalba – CACES,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su sąvokos „priskyrimas“, susijusios su SESV 107 straipsniu, pažeidimu, nes Organismes paritaires collecteur agréés par l’État (valstybės įgaliotos kolektyvinio administravimo įstaigos, OPCA) saugaus statybinės įrangos naudojimo mokymo išlaidų grąžinimas reiškia valstybės išteklių, valstybei priskiriamos priemonės rezultatų, naudojimą. Taigi, ieškovai teigia, kad sprendime, kurį jie prašo panaikinti, buvo nepaisoma Pearle jurisprudencijos (2004 m. liepos 15 d. Sprendimas Pearle ir kt., C-345/02, EU:C:2004:448).

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su sąvokos „pranašumas“, susijusios su SESV 107 straipsniu, pažeidimu, nes šiuo atveju Prancūzijos valstybės priimtos priemonės suteikė pranašumą įmonėms, kurios vykdo „CACES®“ (Saugios veiklos vykdymo pažymėjimas) mokymus, palyginti su „PCE®“ (Įrangos vairavimo pažymėjimas) mokymus vykdančiomis įmonėmis.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su sąvokos „atranka“, susijusios su SESV 107 straipsniu, pažeidimu, nes priimtos priemonės yra selektyvaus pobūdžio. Šis pagrindas padalytas į tris dalis:

pirma dalis susijusi su argumentu, kad OPCA neturėjo teisės diskriminuoti skirtingų mokymų, kurie skirti tam pačiam poreikiui patenkinti ir kuriuos visus pripažįsta Prancūzijos valstybė;

antra dalis susijusi su argumentu, kad Prancūzijos valstybės intervencijos buvo klaidinančios dėl mokymų, kurie atitinka teisinius reikalavimus ir kurių išlaidos gali būti grąžintos, tvarkos;

trečia dalis susijusi su argumentu, kad skirtingas dviejų mokymo sistemų (CACES® ir PCE®) vertinimas yra nepateisinamas referencinės sistemos pobūdžiu ir bendra struktūra.

____________