Recurs introdus la 19 iulie 2018 de J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 26 aprilie 2018 în cauza T-554/14 P, Messi Cuccittini/EUIPO - J-M.-E.V. e hijos

(Cauza C-474/18)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (reprezentanți: J. Güell Serra și R. Gimeno-Bayón Cobos, avocați)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și Lionel Messi Cuccittini

Concluziile recurentei

Anularea în totalitate a hotărârii atacate din 26 aprilie 2018 în cauza T-554/141 și, în consecință,

soluționarea în mod definitiv a litigiului, dacă stadiul său permite acest lucru, sau

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe conform criteriilor obligatorii stabilite de Curte și

obligarea domnului Lionel Messi Cuccittini la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin hotărârea atacată, Tribunalul a anulat decizia Camerei de recurs a EUIPO prin care s-a respins înregistrarea mărcii „MESSI” din cauza riscului de confuzie cu marca anterioară „MASSI” considerând că, deși mărcile „MASSI” și „MESSI” sunt similare vizual și fonetic și se referă la aceleași produse, Camera de recurs a comis o eroare întrucât diferențele conceptuale dintre mărci înlătură orice risc de confuzie.

Hotărârea Tribunalului cuprinde patru erori de drept, motiv pentru care recursul conține patru motive:

În hotărârea atacată, Tribunalul a reținut că, în cazul în care Camera de recurs ar fi ținut seama de notorietatea reclamantului, ar fi trebuit să concluzioneze că pe plan conceptual termenul „messi” se distinge în mod clar de termenul „massi”. Contrar celor reținute prin hotărârea atacată, în jurisprudența Curții și a Tribunalului s-a stabilit în mod repetat că eventuala notorietate a mărcii solicitate este irelevantă pentru stabilirea riscului de confuzie cu o marcă anterioară în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

De asemenea, Tribunalul a comis o eroare atunci când a considerat că notorietatea numelui solicitantului era un fapt notoriu de care Camera de recurs ar fi trebuit să țină seama fără a fi necesar ca acesta să fie dovedit sau măcar invocat de domnul Lionel Messi însuși în fața Camerei de recurs, dat fiind că este vorba despre un fapt care putea fi cunoscut de orice persoană sau care putea fi stabilit prin intermediul unor surse general accesibile. Gradul de cunoaștere a numelui solicitantului în Europa la momentul soluționării opoziției (12/06/2013) nu se poate prezuma în anul 2018 și cu atât mai puțin în cazul în care nu a fost nici măcar invocat în fața Camerei de recurs și nici sprijinit de vreo probă.

În prezenta cauză a existat o modificare a cererii (mutatio libelli) care a generat o încălcare a dreptului la apărare întrucât Tribunalul a permis formularea unei cauze noi și distincte a acțiunii care nu a fost invocată în fața Camerei de recurs: „efectul conceptual distinctiv MESSI”.

Hotărârea aplică în mod eronat Hotărârea PICARO/PICASSO dat fiind că (i) în cauza PICASSO/PICARO marca notorie cunoscută era marca anterioară „PICASSO”, în timp ce în cauza în discuție marca presupus cunoscută este marca solicitată și (ii) în hotărârea menționată era vorba despre produse cu privire la care gradul de atenție al consumatorului mediu, la momentul cumpărării, este deosebit de ridicat, în timp ce în litigiul de față este vorba despre produse destinate consumatorului mediu al Uniunii Europene, normal informat și suficient de atent și de avizat.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230