Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. října 2018 – Star Television Productions v. EUIPO

(Věc C602/18 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Jednací jazyk – Zjevná nepřípustnost“

1.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Zjevně nepřípustné nebo zjevně neopodstatněné důvody – Zamítnutí kdykoliv odůvodněným usnesením bez ústní části řízení

(Jednací řád soudního dvora, článek 181)

(viz bod 4)

2.      Soudní řízení – Jazykový režim – Volba jednacího jazyka – Povinnost respektovat tuto volbu v případě kasačního opravného prostředku

(Jednací řád soudního dvora, čl. 37 odst. 2, a čl. 168 odst. 4)

(viz body 9, 10)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Star Television Productions Ltd ponese vlastní náklady řízení.