A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-786/14. sz., Eleni Pavlikka Bourdouvali és társai kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. július 13-án hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

(C-598/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Eleni Pavlikka Bourdouvali és társai, Európai Bizottság, Európai Központi Bank, az Európai Unió Tanácsa által képviselt eurócsoport, az Európai Bizottság által képviselt Európai Unió

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet abban a részében, amelyben a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a Tanács által az eurócsoport vonatkozásában felhozott elfogadhatatlansági kifogást;

és az ellenérdekű feleket kötelezze a fellebbezés költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács fellebbezése a megtámadott ítélet azon részének hatályon kívül helyezésére irányul, amelyben a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a Tanács által az eurócsoport vonatkozásában felhozott elfogadhatatlansági kifogást; e fellebbezés a következő indokokon alapul:

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben úgy határozott, hogy az eurócsoport „a Szerződések által formálisan létrehozott szervezet”;

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben figyelmen kívül hagyta a Tanács elfogadhatatlansági kifogását, egyúttal semmilyen „hatáskört” nem állapított meg, amelyet a Szerződések ruháztak volna az eurócsoportra;

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben úgy határozott, hogy a Tanács által felhozott elfogadhatatlansági kifogás elfogadása „az uniós jogrenden belül olyan szervezetek létrehozására adna lehetőséget, amelyek aktusaiért és magatartásáért az [Európai] Unió nem tartozna felelősséggel”.

____________