2018 m. rugsėjo 24 d. Nexans France, Nexans pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-449/14, Nexans France ir Nexans  / Komisija

(Byla C-606/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Nexans France, Nexans, atstovaujamos advokato G. Forwood, solisitorių M. Powell, A. Rogers

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Nexans France & Nexans / Komisija (byla T-449/14, EU:T:2018:456);

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ieškinio dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo, kiek jis susijęs su apeliantėmis,

sumažinti apeliantėms skirtas baudas ta suma, kuri atitinka sumažėjusį sunkumą ir

priteisti iš Komisijos su apeliaciniu procesu ir procesu Bendrajame Teisme susijusias išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, buvo padaryta teisės klaida aiškinant Reglamento Nr. 1/20031 20 straipsnio 2 dalies b ir c punktus, kiek tai susiję su neišnagrinėtų elektroninių duomenų kopijavimu, nes tokio kopijavimo neapima Komisijos įgaliojimai.

Antra, buvo padaryta teisės klaida aiškinant Reglamento Nr. 1/2003 20 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su tyrimo tęsimu Komisijos patalpose Briuselyje, nes Komisijos įgaliojimai pagal šią nuostatą yra apriboti atitinkamos įmonės patalpomis.

Trečia, buvo padaryta teisės klaida nusprendžiant, kad Komisija laikėsi sprendimo dėl tyrimo sąlygų, nes tas sprendimas turi būti suprantamas taip, kad jame nurodyta, jog tyrimas gali būti atliekamas tik visose apeliančių kontroliuojamose patalpose.

Ketvirta, buvo padaryta teisės klaida dėl pažeidimo poveikio nebuvimo, nes Bendrasis Teismas nepasinaudojo neribota jurisdikcija pagal SESV 261 straipsnį ir Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį sumažinti sunkumo veiksnį atsižvelgiant į tai, kad daugumai pardavimų, apie kuriuos kalbama ginčijamame sprendime, pažeidimas iš tikrųjų neturėjo poveikio.

Penkta, buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida ir pateikta nepakankamai motyvų, kiek tai susiję su papildomais 2 % dėl „europinio lygmens“, nes nebuvo nurodyta, kodėl europinis lygmuo papildomai iškraipė konkurenciją EEE, palyginti su Europos ir Azijos lygmeniu.

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).