Odluka Suda (vijeće za preispitivanje) od 17. rujna 2018. o preispitivanju presude Općeg suda (žalbeno vijeće) od 19. srpnja 2018. u predmetu T-693/16 P, HG protiv Komisije

(predmet C-543/18 RX)

Jezik postupka: francuski

Stranke u postupku pred Općim sudom

Žalitelj: HG (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Pitanja koja su predmet preispitivanja

Predmet preispitivanja je pitanje ugrožava li presuda Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., HG/Komisija (T-693/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:492), jedinstvo ili dosljednost prava Unije – osobito s obzirom na opće načelo pravne sigurnosti – time što je spomenuti sud, odlučujući o žalbi, presudio da vijeće koje je donijelo presudu Službeničkog suda Europske unije od 19. srpnja 2016., HG/Komisija (F-149/15, EU:F:2016:155), nije bilo pravilno sastavljeno zbog nepravilnosti koja je utjecala na postupak imenovanja jednog od sudaca tog vijeća, što je dovelo do povrede načela zakonom ustanovljenog suda utvrđenog u prvoj rečenici članka 47. drugog stavka Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Preispitivanje se osobito odnosi na pitanje može li, poput akata navedenih u članku 277. UFEU-a, imenovanje suca biti predmet incidentalnog nadzora zakonitosti ili je takav nadzor – načelno odnosno nakon proteka stanovitog vremena – isključen ili ograničen na određene vrste nepravilnosti kako bi se zajamčila pravna sigurnost i svojstvo pravomoćnosti.

____________