2018 m. rugsėjo 24 d. Eleni Pavlikka Bourdouvali ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-786/14 Eleni Pavlikka Bourdouvali ir kt. / Europos Sąjungos Taryba ir kt.

(Byla C-604/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Eleni Pavlikka Bourdouvali ir kt., atstovaujami baristerio P. Tridimas, Δικηγόρος K. Chrysostomides

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Euro grupė, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos, Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Komisijos

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą;

patenkinti Bendrajame teisme apeliantų išdėstytus reikalavimus,

priteisti iš atsakovų bylinėjimosi šiame apeliaciniame procese ir Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantai tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų:

kai nusprendė, kad Euro grupė nereikalavo, kad Kipras nustatytų priemones, lėmusias jų patirtą žalą arba kad tos priemonės nebuvo reikalaujamos veiksmais, priskirtinais ES,

kai nusprendė, kad 2013 m. kovo 21 d. ECB pranešimas spaudai nepadarė žalos apeliantams,

kai konstatavo, kad tam tikri kiti atsakovų aktai nereikalavo iš Kipro tęsti žalingų priemonių įgyvendinimą ir (arba) nereikalavo nustatyti žalingas priemones, įtvirtintas 2013 m. liepos 30 d. žalą sukėlusių dekretų prieduose,

kai nusprendė, kad ne visos žalingos priemonės buvo reikalaujamos Tarybos sprendimu 2013/2361 ;

kai nusprendė, kad nebuvo šiurkščiai pažeista Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 protokolo 1 straipsnyje įtvirtinta teisė į nuosavybę, teisėtų lūkesčių apsaugos principas ir diskriminacijos draudimo principas.

Apeliantai tvirtina, kad žalingos priemonės neatitinka teisės į nuosavybę ribojimo, kuris turi būti įtvirtintas įstatymą, reikalavimų ir proporcingumo reikalavimų. Jie tvirtina, kad atsakovų elgesys sukėlė teisėtų lūkesčių, kad nebus imtasi gelbėjimo privačiomis lėšomis (bail-in) priemonių, kurios sumažintų jų indėlius. Jie mano, kad jie, kaip Bank of Cyprus ir (arba) Laïki indėlininkai, akcininkai arba privilegijuotieji kreditoriai buvo diskriminuojami palyginti su kitų Eurozonos valstybių narių, kurioms buvo suteikta panaši pagalba, kaip ir Kiprui, bankų indėlininkais, akcininkais arba privilegijuotaisiais kreditoriais.

____________

1 2013 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas, skirtas Kiprui, dėl specialiųjų priemonių finansiniam stabilumui ir tvariam augimui atkurti (OL L 141, 2013, p. 32).