2018 m. rugsėjo 21 d. ABB Ltd, ABB AB pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-445/14, ABB Ltd, ABB AB / Europos Komisija

(Byla C-593/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: ABB Ltd, ABB AB, atstovaujamos advokatų I. Vandenborre, S. Dionnet,

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą arba imtis kitų priemonių, kurių reikalauja teisingumas, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Komisija įvykdė įrodinėjimo pareigą konstatuodama apeliantės padarytą pažeidimą, kuris apėmė visus požeminius elektros kabelius ir priedus, kurių galia nuo 110 kV iki 220 kV. Bendrasis Teismas nepatikrino, ar sprendime1 pažeidimas buvo nustatytas „pakankamai tiksliai“ ir laikantis teisės reikalavimų. Bendrasis Teismas taip pat tinkamai netaikė sąlygų, pagal kurias nustatomas pakankamas žinojimas, padarydamas išvadą, kad apeliantė dalyvavo darant pažeidimą.

Antrasis pagrindas. Bendrasis Teismas netaikė vienodo požiūrio principo ir nekaltumo prezumpcijos, kai patvirtino Komisijos išvadą, kad apeliantei pažeidimo laikotarpis prasidėjo 2000 m. balandžio 1 d.

Trečiasis pagrindas. Bendrasis Teismas pažeidė pareigą pakankamai motyvuoti tai, kaip jis vertino apeliantės pagrindą dėl skirtingo požiūrio, padarydamas klaidingą išvadą, kad apeliantė sutiko su tokiu skirtingu požiūriu per administracinę procedūrą, ir savo vertinime šį sutikimą pripažindamas esminiu veiksniu.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2139 final) (OL C 319, 2014, p. 10).