A tribunal d’instance d’Épinal (Franciaország) által 2018. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cofidis SA kontra YU, ZT

(C-616/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d'instance d’Épinal

Az alapeljárás felei

Felperes: Cofidis SA

Alperesek: YU, ZT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 által a fogyasztóknak biztosított védelemmel ellentétes-e az olyan nemzeti rendelkezés, amely egy vállalkozás által a fogyasztóval szemben indított és a közöttük létrejött hitelmegállapodáson alapuló kereset vonatkozásában tiltja a nemzeti bíróság számára, hogy a szerződés megkötésétől számítandó ötéves elévülési határidő lejártával hivatalból vagy a fogyasztó által felhozott kifogás következtében figyelembe vegye és szankcionálja az irányelv 8. cikkében előírt, a fogyasztó hitelképességének vizsgálatára vonatkozó kötelezettséget előíró rendelkezések, az irányelv 10. és azt követő cikkeiben előírt, a tájékoztatás egyértelmű és tömör megjelenítésére vonatkozó kötelezettséget előíró rendelkezések, és általánosabban az említett irányelv által előírt fogyasztóvédelmi rendelkezések összességének megsértését?

____________

1 HL L 133., 66. o.