Acțiune introdusă la 11 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-635/18)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes și A. C. Becker, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin depășirea în mod sistematic și persistent începând cu anul 2010 a valorii-limită anuale pentru dioxidul de azot (NO2) în 26 de zone pentru evaluarea și gestionarea calității aerului (DEZBXX0001A aglomerarea Berlin, DEZCXX0007A aglomerarea Stuttgart, DEZCXX0043S districtul administrativ Tübingen, DEZCXX0063S districtul administrativ Stuttgart, DEZCXX0004A aglomerarea Freiburg, DEZCXX0041S districtul administrativ Karlsruhe [fără aglomerări], DEZCXX0006A aglomerarea Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A aglomerarea München, DEZDXX0003A aglomerarea Nürnberg/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S zona III centru și nord Hessen, DEZFXX0001A aglomerarea I [Rin-Main], DEZFXX0002A aglomerarea II [Kassel], DEZGLX0001A aglomerarea Hamburg, DEZJXX0015A Grevenbroich [bazinul renan de lignit], DEZJXX0004A Köln, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aachen, DEZJXX0016S zone urbane și spațiu rural în Renania de Nord-Westfalia, DEZKXX0006S Mainz, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Koblenz/Neuwied) precum și a valorii-limită orare pentru NO2 în două dintre aceste zone (DEZCXX0007A aglomerarea Stuttgart, DEZFXX0001A aglomerarea I [Rin-Main]), Republica Federală Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE1 ;

constatarea faptului că, începând cu 11 iunie 2010, Republica Federală Germania nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf coroborat cu secțiunea A din anexa XV la aceeași directivă, în special obligația de a menține perioada de depășire în cele 26 de zone în cauză cât mai scurtă cu putință;

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Federală Germania a depășit începând cu anul 2010 valoarea-limită anuală și orară pentru NO2 stabilite în anexa XI în 26 și, respectiv, 2 zone. Aceasta ar fundamenta o încălcare a articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

Contrar prevederilor articolului 23 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf coroborat cu anexa XV la aceeași directivă, Republica Federală Germania a omis, începând cu 11 iunie 2010, să ia măsuri în cadrul planurilor pentru calitatea aerului cu privire la cele 26 de zone, care să fie adecvate pentru a menține perioada de depășire cât mai scurtă cu putință. Lipsa caracterului adecvat al măsurilor ar reieși în special din durata, din evoluția și din gravitatea depășirilor valorilor-limită, precum și din reexaminarea planurilor pentru calitatea aerului întocmite pentru zonele în cauză.

____________

1 JO 2008, L 152, p. 1.