Valitus, jonka Star Television Productions Ltd on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-797/17, Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR), 13.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-602/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Star Television Productions Ltd (edustaja: D. Farnsworth, solicitor)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Marc Dorcel

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 18.10.2018 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.

____________