Odvolanie podané 21. septembra 2018: Star Television Productions Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. júla 2018 vo veci T-797/17, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR)

(vec C-602/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Star Television Productions Ltd (v zastúpení: D. Farnsworth, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Marc Dorcel

Uznesením z 18. októbra 2018 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že odvolanie sa zamieta.

____________