2018 m. spalio 11 d. Apple Distribution International pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 27 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutarties byloje T-101/17 Apple Distribution International / Europos Komisija

(Byla C-633/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Apple Distribution International, atstovaujama advokatų S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr ir A. Patsa

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

–    panaikinti visą skundžiamą nutartį;

–    pripažinti, kad ginčijamas sprendimas tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su Apple;

–    grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ginčo esmės; ir

–    nurodyti, kad Komisija padengia savo ir Apple bylinėjimosi šioje instancijoje ir Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apple tvirtina, kad skundžiamoje nutartyje padaryta teisės klaidų:

•    Pirma, Bendrasis Teismas iškraipė svarbius įrodymus ir į juos neatsižvelgė, kai vertino, ar ginčijamas sprendimas daro esminį poveikį konkurencinei Apple padėčiai pramoginių namų kino paslaugų teikimo rinkoje Vokietijoje1 .

•    Antra, vertindamas individualią sąsają Bendrasis Teismas klaidingai taikė teisinį kriterijų, nes nusprendė, kad Apple nepriklauso uždarai grupei įmonių, kurias buvo galima identifikuoti tuo metu, kai priimtas ginčijamas sprendimas, pagal tokios grupės nariams būdingus kriterijus.

•    Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė savo Procedūros reglamento 119 straipsnį ir Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnį, nes nenurodė motyvų, dėl kurių nusprendė, kad: i) Apple pateiktas įrodymas, skirtas įvertinti poveikį, kurį pagalba gali daryti jos konkurencinei padėčiai pramoginių namų kino paslaugų teikimo rinkoje Vokietijoje, yra nepakankamas; ir ii) individualios sąsajos buvimas turi būti įrodomas atsižvelgiant į laiko momentą, kai atitinkama priemonė parengiama, patvirtinama ir įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu.

•    Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė Apple teises į gynybą, nes pasirėmė Komisijos pastabomis, pateiktomis į Bendrojo Teismo klausimus, kurių pakomentuoti Apple neturėjo galimybės.

____________

1 2016 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2042 dėl pagalbos schemos SA.38418–2014/C (ex 2014/N), kurią ketina taikyti Vokietija, siekdama remti filmų gamybą ir platinimą (OL L 314, 2016, p. 63).