Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2018. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HM Revenue & Customs kontra HD

(C-544/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal

Az alapeljárás felei

Felperesek: HM Revenue & Customs

Alperes: HD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUMSZ 49. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan személy, aki a terhesség előrehaladott szakasza, valamint a szülést követő időszak által okozott fizikai korlátok miatt felhagy az önálló vállalkozói tevékenységével, megtartja az e cikk értelmében vett önálló vállalkozói jogállását, feltéve, hogy a gyermeke megszületését követően észszerű időn belül ismét gazdasági tevékenységet folytat vagy munkát keres?

____________